Example of daily planning for Afrikaans FAL Term 1 Grade 6

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

             Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 1-2

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: luister na ‘n storie

Gebruik ‘n teks van ‘n handbook of onderwyser se hulpbronler.

 • Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon.
 • Gee ‘n persoonlike reaksie op die storie deur dit met eie ervaring te verbind.

Speel ‘n taalspeletjie

 • Volg en gee instruksies korrek
 • Gebruik ‘n uitgebreide woordeskat
 • Maak beurte om te praat, gee ander ‘n kans om te praat.

Oefen luister en praat/ hardoplees.

 • Lees hardop met gepaste uitspraak
 • Voer ‘n gedig op
 • Gee en volg instruksies

Leesbegrip: lees ‘n storie

Gebruik ‘n teks uit ‘n handboek.

 

Leesbegripaktiwiteit oor die teks

 • Doen ‘n woordraaisel
 • Gebruik relevante woordeskat korrek.

 

Besin oor tekste

 • Doen ‘n woordraaisel
 • Gebruik relevante woordeskat korrek
 • Verduidelik betekenis van woorde.

Skryf ‘n eenvoudige storie

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Gebruik ‘n kopkaart

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

 • Dinkskrum
 • Skryf ‘n eerste konsep
 • Hersien
 • Redigeer
 • Skryf finale weergawe

Werk met woorde

Werk met sinne

Spelling en punktuasie

Teksboek

3-14

3-14

5,10-11

4-12

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

         Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 3-4

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: Luister na ‘n feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig

 • Verstaan die begrippe en woordeskat.

 

Voer ‘n gesprek oor ‘n bekende onderwerp.

 • Vra en beantwoord vrae
 • Respekteer ander leerders deur na hulle te luister.

 

Oefen luister en praat

 • Voer ‘n gedig op

Leesbegrip: Lees ‘n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig.

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het.

Skryf ‘n eenvoudige feitelike verslag

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Kies toepaslike inligting
 • Organiseer

 

Skryf ‘n eenvoudige vriendskaplike brief

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

 

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

 

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde
 • Hoofletters

Teksboek

3-14

16-26

21-27

26-30

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

     Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 5-6

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: Luister na ‘n storie

Gebruik ‘n gepaste teks

 • Som storie op
 • Verstaan en gebruik vrae.
 • Herroep gebeurtenisse

 

Oefen luister en praat/hardoplees

 • Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid, pas en uitdrukking.
 • Voer gedig op
 • Speel ‘n taalspeletjie
 • Gee en volg instruksies
 • Bespreek ‘n onderwerp

Leesbegrip: Lees ‘n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig.

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde

Hoofletters

Teksboek

30-40

30-40

30-40

30-40

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

             Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 7 tot 8

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: luister na ‘n storie

Gebruik ‘n teks van ‘n handbook of onderwyser se hulpbronler.

 • Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon.

Speel ‘n taalspeletjie

 • Volg en gee instruksies korrek
 • Gebruik ‘n uitgebreide woordeskat

Oefen luister en praat/ hardoplees.

Leesbegrip: Lees ‘n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig.

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het.

Skryf ‘n eenvoudige feitelike verslag

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Kies toepaslike inligting
 • Organiseer

 

Skryf ‘n eenvoudige vriendskaplike brief

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

 

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

 

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde
 • Hoofletters

Teksboek

44-60

44-60

44-60

44-60

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

             Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 9-10

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: luister na ‘n storie

Gebruik ‘n teks van ‘n handbook of onderwyser se hulpbronler.

 • Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon.

Speel ‘n taalspeletjie

 • Volg en gee instruksies korrek
 • Gebruik ‘n uitgebreide woordeskat

Oefen luister en praat/ hardoplees.

Leesbegrip: Lees gedigte

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het.

Skryf ‘n eenvoudige feitelike verslag

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Kies toepaslike inligting
 • Organiseer

 

Skryf ‘n eenvoudige vriendskaplike brief

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

 

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

 

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde
 • Hoofletters

Teksboek

44-60

44-60

44-60

44-60

Formele assessering

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: