Tweeklanke ie oe ou eu ei ui

oe

broer skoen broek

 

ou

hout stout koud

 

eu

kleur dreun geur

 

ei

trein reis brein

 

ui

sluit kluis spuit

 

ie

kriek vlieg siek

 

Advertisements

Dubbelklinkerklanke lees

Dit was ‘n mooi helder maanskynaand. Die kinders gaan saam met Oom Piet om brood te koop. Net toe Jan in die geel motor wou klim stamp hy sy toon teen ‘n klip. San sien hoe ‘n man oor die muur spring. Boe! skree die man. Almal skrik baie groot. Dit is die buurseun, Ben, wat hulle kom skrikmaak het. Almal is verlig dat dit nie ‘n inbreker is nie.

 

Enkelklinkers lees

Read the following passage to improve pronunciation:

Jan en San het elkeen hulle eie troeteldier. Jan het ‘n kat. Sy kat se naam is Zak. San het ‘n haas. Die haas se naam is Das. Zak is stout. Hy wil vir Das vang. Das spring vinnig in sy hok. Nou kan Zak hom nie vang nie. Jan teken ‘n prent met sy kryt. Hy teken vir Zak wat vir Das jaag. Die kinders gaan Vrydag vir Ouma en Oupa kuier. Zak en Das mag nie saamgaan nie.

Voornaamwoorde

Words that you use in the place of the noun. It indicates ownership:

Ek eet die kos-Dit is my kos-Die kos is myne

Jy eet die kos-dit is jou kos-Die kos is joune.

 

Gebruik voornaamwoorde in die plek van die vetgedrukte woorde:

1. Gert eet ‘n appel. ___________ eet ‘n appel.

2. Ma kry ‘n kookboek. Die kookboek is ___________.

3. Julle kry sjokelade en daarom is dit ______________

 

Antwoorde

1. Hy

2. hare

3. julle s’n

Selfstandige naamwoorde/ Common nouns

Dit is die naam van mense, diere en dinge. Jy kan dit gewoonlik sien, voel of vat. Dit kan ook met ‘n hoofletter gespel word.

Onderstreep die selfstandige naamwoorde in die volgende sinne:

  1. Gert eet sy kos.
  2. Susan loop in die straat.
  3. Hy hou van tamaties.
  4. Sy drink koeldrank
  5. Haar naam is Esther.

 

Antwoorde

  1. Gert, kos
  2. Susan , straat.
  3. Hy ,tamaties.
  4. Sy ,koeldrank
  5. Haar,Esther.