Selfstandige naamwoorde/ Common nouns

Dit is die naam van mense, diere en dinge. Jy kan dit gewoonlik sien, voel of vat. Dit kan ook met ‘n hoofletter gespel word.

Onderstreep die selfstandige naamwoorde in die volgende sinne:

  1. Gert eet sy kos.
  2. Susan loop in die straat.
  3. Hy hou van tamaties.
  4. Sy drink koeldrank
  5. Haar naam is Esther.

 

Antwoorde

  1. Gert, kos
  2. Susan , straat.
  3. Hy ,tamaties.
  4. Sy ,koeldrank
  5. Haar,Esther.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: