New theme: Culture

It was a very busy two weeks but I’m back now and ready to go! Our new theme will be culture and we will learn more about Afrikaans while we discuss different cultures. It sounds like fun to me! What is your culture? Maybe we can include that in our new theme.

Write to you soon!

Advertisements

Example of daily planning for Afrikaans FAL Term 1 Grade 6

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

             Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 1-2

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: luister na ‘n storie

Gebruik ‘n teks van ‘n handbook of onderwyser se hulpbronler.

 • Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon.
 • Gee ‘n persoonlike reaksie op die storie deur dit met eie ervaring te verbind.

Speel ‘n taalspeletjie

 • Volg en gee instruksies korrek
 • Gebruik ‘n uitgebreide woordeskat
 • Maak beurte om te praat, gee ander ‘n kans om te praat.

Oefen luister en praat/ hardoplees.

 • Lees hardop met gepaste uitspraak
 • Voer ‘n gedig op
 • Gee en volg instruksies

Leesbegrip: lees ‘n storie

Gebruik ‘n teks uit ‘n handboek.

 

Leesbegripaktiwiteit oor die teks

 • Doen ‘n woordraaisel
 • Gebruik relevante woordeskat korrek.

 

Besin oor tekste

 • Doen ‘n woordraaisel
 • Gebruik relevante woordeskat korrek
 • Verduidelik betekenis van woorde.

Skryf ‘n eenvoudige storie

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Gebruik ‘n kopkaart

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

 • Dinkskrum
 • Skryf ‘n eerste konsep
 • Hersien
 • Redigeer
 • Skryf finale weergawe

Werk met woorde

Werk met sinne

Spelling en punktuasie

Teksboek

3-14

3-14

5,10-11

4-12

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

         Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 3-4

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: Luister na ‘n feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig

 • Verstaan die begrippe en woordeskat.

 

Voer ‘n gesprek oor ‘n bekende onderwerp.

 • Vra en beantwoord vrae
 • Respekteer ander leerders deur na hulle te luister.

 

Oefen luister en praat

 • Voer ‘n gedig op

Leesbegrip: Lees ‘n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig.

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het.

Skryf ‘n eenvoudige feitelike verslag

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Kies toepaslike inligting
 • Organiseer

 

Skryf ‘n eenvoudige vriendskaplike brief

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

 

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

 

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde
 • Hoofletters

Teksboek

3-14

16-26

21-27

26-30

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

     Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 5-6

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: Luister na ‘n storie

Gebruik ‘n gepaste teks

 • Som storie op
 • Verstaan en gebruik vrae.
 • Herroep gebeurtenisse

 

Oefen luister en praat/hardoplees

 • Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid, pas en uitdrukking.
 • Voer gedig op
 • Speel ‘n taalspeletjie
 • Gee en volg instruksies
 • Bespreek ‘n onderwerp

Leesbegrip: Lees ‘n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig.

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde

Hoofletters

Teksboek

30-40

30-40

30-40

30-40

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

             Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 7 tot 8

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: luister na ‘n storie

Gebruik ‘n teks van ‘n handbook of onderwyser se hulpbronler.

 • Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon.

Speel ‘n taalspeletjie

 • Volg en gee instruksies korrek
 • Gebruik ‘n uitgebreide woordeskat

Oefen luister en praat/ hardoplees.

Leesbegrip: Lees ‘n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig.

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het.

Skryf ‘n eenvoudige feitelike verslag

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Kies toepaslike inligting
 • Organiseer

 

Skryf ‘n eenvoudige vriendskaplike brief

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

 

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

 

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde
 • Hoofletters

Teksboek

44-60

44-60

44-60

44-60

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

             Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 9-10

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: luister na ‘n storie

Gebruik ‘n teks van ‘n handbook of onderwyser se hulpbronler.

 • Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon.

Speel ‘n taalspeletjie

 • Volg en gee instruksies korrek
 • Gebruik ‘n uitgebreide woordeskat

Oefen luister en praat/ hardoplees.

Leesbegrip: Lees gedigte

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het.

Skryf ‘n eenvoudige feitelike verslag

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Kies toepaslike inligting
 • Organiseer

 

Skryf ‘n eenvoudige vriendskaplike brief

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

 

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

 

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde
 • Hoofletters

Teksboek

44-60

44-60

44-60

44-60

Formele assessering

       

Afrikaans grade 6 Test FAL Memo

Please find below the memo for the test published here.

Memo

Skryf die volgende as bevelsinne:

 1. Eet jou kos!
 2. Skryf in jou boek!

Skryf die regte voornaamwoorde:

 1. Sarie maak vir haar.
 2. Gert maak vir hom kos.
 3. Die onderwyser skryf in  sy boek.

Skryf die regte byword(opposite)

 1. Hy hardloop nie vinnig nie hy hardloop  stadig

Meervoude

Enkelvoud Meervoud Het nie ‘n meervoud
Water    water
Melk   melk
Suiker    suiker
Koffie    koffie
Appel appels  
Tamatie  tamaties  

Nie-ontkenning

Skryf in die nie-ontkenning

 1. Hy eet nie sy kos nie
 2. Ek drink nie melk  nie.
 3. Hy loop nie in die straat nie.

Jack and the Beanstalk

As mentioned in my previous blog here is Jack and the Beanstalk in English. Find the Afrikaans version here. It might help if you read this with my blog: Tips for reading Afrikaans.  This is part of a theme to encourage comprehension of Afrikaans.

 

Jack and the Beanstalk

Long, long ago a boy and his mother lived in a small house in a small town. The boy went to school every day and helped his mother around the house in the afternoons. They had a cat and a cow and some vegetables in the garden.

One day Jack’s mother called him: “Jack please go to the market and sell our cow as we don’t have any money left.”

Jack was very sad about this but he listened to his mother and took the cow to the market.

At the market Jack saw an old man and asked him: “Good morning Sir would you like to buy my cow?”

The old man looked at him and said. “Mmm I don’t have any money to offer you but I can offer you these 5 magic beans.”

Jack replied: “I am very sorry Sir but my mother said I must sell the cow for money.”

“I don’t have any money boy. You won’t be sorry if you trade the cow for these beans.” Said the old man with a smile.

“All right Sir I’ll trade you” and with that he took the beans and went home.

At home his mom was very upset when Jack gave her the beans and threw it out of the window. Jack went to bed with a heavy heart and felt that he had made a big mistake. The next morning there was a giant beanstalk outside their window. When Jack looked at it he couldn’t believe his eyes. It was as broad as a bus and reached to the sky. He decided to try to climb it and packed lunch in his backpack and started climbing. He climbed and climbed until he reached the clouds. He couldn’t believe it when he realized that he could stand on them. Jack stepped on the clouds and started walking. He walked for a while and saw a giant castle in front of him. He walked up to the door and knocked on it. The giant door squeaked open and a giant lady stood in front of her.

“Who are you boy?” asked the giant lady friendly.

“My name is Jack, Madam.” He replied.

“You came just in time! I think you can help me with something. I need to sweep the corners of my castle but my broom is too big. I have a smaller one but my hands are too big to hold it. Can you help me please?”

“Yes, I sure can Madam. I always help my mother around the house.” Jack started sweeping right away. It was a very big castle and he took a few hours. When he was finished the giant lady gave him a glass of orange juice.

The giant lady asked him: “I wonder what I can give you in return for your help? Mmm, let me think. Ah! I know! I can give you my hen that lays golden eggs if you promise me to come and help me once a month to sweep the corners of my castle?”

“That won’t be a problem. Thank you very much!” Jack replied.

Jack took the chicken and climbed down the beanstalk. His mother was overjoyed and every time they needed something the chicken laid a golden egg. Up to this day Jack climbs up the beanstalk once a month to sweep the giant lady’s castle.

 

Find  vocabulary here.

If you’d like more of these stories please leave a comment below.

Like my Facebook page.

Follow me on Twitter @AmandaCalitz

My other blogs: Sunflowerfun Pre school Sunflowerfun Primary Sonneblomme, koffie en varkies

 

Jan en die boontjierank/ Jack and the beanstalk

Our next short theme will be Jack and the beanstalk.

Most of us know this classic story so it might be easier to relate to the vocabulary.

Please also read my post: Ideas for reading in Afrikaans.

Like my Facebook page.

Follow me on Twitter @AmandaCalitz

Most of us know this classic story so it might be easier to relate to the vocabulary.

 

Below are the steps I suggest in order to get the most from this lesson:

 1. Get a copy of the planned story in Afrikaans and English. If you are able to get the movie in Afrikaans and English it is even better.
 2. Watch the movie in Afrikaans and English and read the story in Afrikaans and English.
 3. Identify some new words (vocabulary) and find the meanings of the words.
 4. Draw pictures and descriptions about the story to assess understanding of the story.
 5. Write a comprehension test to make sure you understand.

Enjoy and be amazed how many new words your child has learned.

 

I will be posting my version of Jack and the Beanstalk in Afrikaans and English very soon.

Have a great day!

Jaarlikse Nasionale Assessering (JNA) Huistaal Graad 4

It’s that time of the year again! ANA! The national standardised assessment. Below you will find some guidelines from the Gauteng Dept of education for ANA.

How does this apply to home schoolers? It might assist you to see what children in South African schools are doing in Grade 4 Afrikaans Home Language.

1. Storie/ story: read the text and identify main events. Make a summary.
2. Nuusberig/ koerant artikel. Newspaper article. Read a newspaper article and analyze it.
3. Poetry. Identify alliteration,  rhyme. Learn new vocabulary.
4. Lees en skryftekens. Punctuation
5. Spelling
6. Selfstandige naamwoorde. Nouns
7. Voorsetsels.  Prepositions.
8. Prefix and suffix.
9. Sinoniem. Synonyms
10. Antoniem. Antonyms
11. Homoniem.
12. Antoniem
13. Beeldspraak
15. Idiome.
16. Write a paragraph.
17. Give instructions.

The above is a guideline and not the beginning and end of assessment for grade 4.

Hope it helps.