Plurals/Meervoude answers

Below is an exercise about plurals. Find the questions here. Remember: If you can physically count it it has a plural.(desks, chairs etc.) If you have to measure something it doesn’t have a plural (sugar, milk etc.) Google translate is a great tool to quickly translate words if you don’t want to look it up … Continue reading Plurals/Meervoude answers

Meervoude/ plurals

Below is an exercise about plurals. Remember: If you can physically count it it has a plural.(desks, chairs etc.) If you have to measure something it doesn’t have a plural (sugar, milk etc.) Google translate is a great tool to quickly translate words if you don’t want to look it up in the dictionary. Write … Continue reading Meervoude/ plurals

Afrikaans Taaltoets

Afrikaans Taaltoets You can find the memo here. Totaal 45 Die volgende word hier behandel :Nie ontkenning, Antonieme ,Vraende Naamwoorde, Meervoude, Idiome   Lees die volgende en beantwoord  dan die vrae. HET JULLE GEWEET?????   Bye het nie ore nie.   Miere kan tot 10 keer hulle eie gewig dra.   Krokodille kan nie hulle … Continue reading Afrikaans Taaltoets