Nie-ontkenning/ Negative

The following exercise is the memo for the negative (nie-ontkenning) using vocabulary from Jan en die boontjierank. (original exercise published on 6 December) Write the following in the nie-ontkenning. Skryf die volgende in die nie-ontkenning.   Jan klim op met die boontjierank. Answer: Jan klim nie op met die boontjierank nie. Jan neem die koei … Continue reading Nie-ontkenning/ Negative

Negative (nie ontkenning)

The following exercise is for the negative (nie-ontkenning) using vocabulary from Jan en die boontjierank. Write the following in the nie-ontkenning. Skryf die volgende in die nie-ontkenning. Jan klim op met die boontjierank. Jan neem die koei mark toe. Die ou man koop die koei. Ek hou van lees. Sy loop in die straat. Jan … Continue reading Negative (nie ontkenning)

Double Negative/ Nie ontkenning

In Afrikaans there is a double negative. To write a sentence in the negative follow these steps: 1. Look for the verb. 2. The first “nie” goes after the verb. 3. The second “nie” goes to the end of the sentence. Ek loop in die straat. (verb=loop) Ek loop NIE in die straat NIE. If … Continue reading Double Negative/ Nie ontkenning

Afrikaans Taaltoets

Afrikaans Taaltoets You can find the memo here. Totaal 45 Die volgende word hier behandel :Nie ontkenning, Antonieme ,Vraende Naamwoorde, Meervoude, Idiome   Lees die volgende en beantwoord  dan die vrae. HET JULLE GEWEET?????   Bye het nie ore nie.   Miere kan tot 10 keer hulle eie gewig dra.   Krokodille kan nie hulle … Continue reading Afrikaans Taaltoets